Kasutajatingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus
1.1.

Käesolevad lepingutingimused kehtivad MediKeep OÜ (edaspidi MÜÜJA) ja Tellija (edaspidi OSTJA) vahel internetipoes aadressiga www.medikeep.ee/pood (edaspidi E-pood).

1.2.

Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad E-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3.

Ostja tellitud kaupade müügileping kaupade suhtes loetakse sõlmituks peale tellimuse esitamist Ostja poolt ja tellimuse kinnituse saamist Müüja poolt arve näol.

2.

Hind

2.1.

E-poes esitatud hinnad on eurodes. Hinnad sisaldavad käibemaksu.

2.2.

Hinnale võib lisanduda kohaletoimetamistasu koos pakendamisega vastavalt tellimuse vormistamise käigus Ostja poolt tehtud valikutele.

3. Toodete eest tasumine
3.1.

Toodete eest tasumine www.medikeep.ee/pood e-poe kaudu toimub ainult ettemakse arve alusel. Ettemaksu arve saadetakse Ostjale tellimuse kinnitusena elektronpostiga. Maksetähtajaks on 7 kalendripäeva alates arvel näidatud kuupäevast. Kui raha ei laeku maksetähtaja jooksul, siis tühistatakse tellimus ja arve automaatselt.

3.2.

Toodete puhul, mis on valmistatud Ostja isiklikke vajadusi arvestades või Ostja esitatud tingimuste kohaselt (nn tellimustooted) võib Müüja nõuda Ostjalt 100% ettemaksu enne tellimuse vastuvõtmist.

3.3.

Kui Ostja ei ole peale tellimustoote valmimist arvet tasunud maksetähtaja jooksul, ei kuulu ettemaks tagastamisele. Tellimustoodete puhul esitatakse arve peale toote valmimist ning arve maksetähtajaks on kuni 30 kalendripäeva alates arvel näidatud kuupäevast. Juhul, kui raha ei laeku maksetähtaja jooksul, siis tellimus ja arve tühistatakse automaatselt.

3.4.

Ostja on kohustatud arve tasumisel kontrollima kõikide andmete õigsust ning ülekande selgitusse märkima Müüja poolt antud arve numbri.

3.5.

Kuni kauba hinna täieliku tasumiseni on kaup Müüja omand.

4.

Toodete tarnimine

4.1.

Ostjal on valida järgmiste tarneviiside vahel:

4.1.1.

Omniva pakk. Kaup postitatakse esimesel võimalusel peale arve tasumist, sõltuvalt kohaliku postkontori lahtiolekuaegadest. Olemasolev kaup toimetatakse Ostjale kuni 1-2 tööpäeva jooksul peale raha laekumist Müüja pangakontole.

4.1.2.

Omniva pakk koos Omniva poolt pakutava „Ettevaatlikult“ teenusega. Kaup postitatakse esimesel võimalusel, peale arve tasumist, sõltuvalt kohaliku postkontori lahtioleku aegadest. Olemasolev kaup postitatakse Ostjale kuni 1-2 tööpäeva jooksul peale raha laekumist Müüja pangakontole.

4.1.3.

Pakk Omniva pakiautomaati. Kaup postitatakse esimesel võimalusel, peale arve tasumist, sõltuvalt kohaliku postkontori lahtioleku aegadest. Olemasolev kaup toimetatakse Ostjale kuni 5 tööpäeva jooksul peale raha laekumist Müüja pangakontole.

4.1.4.

Pakk Omniva pakiautomaati koos Eesti Posti poolt pakutava „Ettevaatlikult“ teenusega. Kaup postitatakse esimesel võimalusel, peale arve tasumist, sõltuvalt kohaliku postkontori lahtioleku aegadest. Olemasolev kaup toimetatakse Ostjale kuni 5 tööpäeva jooksul peale raha laekumist Müüja pangakontole.

4.1.5.

Pakk Itella SmartPosti pakiautomaati. Olemasolev kaup toimetatakse Ostjale kuni 5 tööpäeva jooksul peale raha laekumist Müüja pangakontole.

4.1.6.

Rahvusvaheline tähitud maksikiri. Kaup postitatakse Eesti Postiga esimesel võimalusel peale arve tasumist, sõltuvalt kohaliku postkontori lahtioleku aegadest. Paki kohaletoimetamise aeg sõltub riigist, kuhu pakk saadetakse. Euroopas kulub selleks umbes nädal, Ameerikas umbes kaks nädalat ning Aasias umbes kuu aega.

4.1.7.

4.1.7.

Tulla ise kaubale järele. Vajalik eelnev Ostja ja Müüja vaheline kokkulepe.

Tasuta tarnet pakume alates 150 eurost ostukorvi lõppsummana.

4.2.

Müüa pakib tooted vastavlt pakitava iseloomule:

4.2.1.

Pakkimine mulliümbrikusse. Müüja pakib kauba sobiva suurusega mulliümbrikusse. Vajadusel võetakse kasutusele lisamullikile või muu pehmendus.

4.2.2.

Pakkimine pappkarpi. Müüja pakib kauba vajaliku pappkarpi. Müüja kasutab selleks mullikilet võim muud pehmendusmaterjali ja postitamiseks uusi või taaskasutamiseks sobivaid pappkarpe.

4.2.3.

Kui ostja tuleb ise kaubale järele siis kaupa ei pakita.

4.3.

Ostja on kohustatud enne tellimuse vormistamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Müüja ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuse eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud ebatäpsusest või ebaõigsusest.

4.4.

Müüja ei vastuta kolmandate osapoolte (postiteenust pakkuvate firmade) poolt pakutava teenuse kvaliteedi eest. Kõik pretensioonid, mis puudutavad paki viibimist, kadumist või kahjustumist postitamise käigus, tuleb esitada vastava teenuse pakkujale.

4.5.

Ostja on kohustatud valima vastavalt oma kauba iseloomule vajaliku tarne- ja pakendamisviisi vältimaks kauba kahjustumist postitamise käigus.

4.6.

Juhul, kui Ostja ei lähe oma pakile õigeaegselt järele, saadetakse see Müüjale tagasi (Eesti Post hoiab peale postiteatise väljastamist pakki kontoris kuni 15 kalendripäeva; Post24 ja Itella Smartpost hoiavad pakke pakiautomaadis kuni 7 kalendripäeva). Uuesti postitamine maksab Ostjale kuni 10 eurot.

5.

Toodete tagastamine

5.1.

Ostjal on õigus taganeda tellimuse alusel sõlmitud müügilepingust 14 kalendripäeva jooksul alates toodete Ostjale üleandmisest. Selleks peab Ostja saatma Müüjale kirjaliku taganemisavalduse elektronposti teel. Müüja soovitab Ostjal märkida avalduses ka taganemise põhjuse (võlaõigusseadus, edaspidi VÕS, § 56 lg 1, VÕS § 194 lg 2).

5.2.

Ostja peab lepingust taganemisel tagastama kauba Müüjale viivitamata kuid mitte hiljem, kui 30 kalendripäeva jooksul alates lepingu taganemise ja toote tagastamise soovi teate jõudmisest Müüjani (VÕS § 56 lg 3).

5.3.

Toote tagastamise korral kannab Müüja toote eest tasutud summa (sh postikulu, mille Ostja tasus toote kohaletoimetamiseks) samale pangakontole, millelt vastav makse laekus Müüjale, 30 kalendripäeva jooksul alates lepingust taganemise teate jõudmisest Müüjani (VÕS § 56 lg 3).

5.4.

Lepingust taganemisel toimub paki tagasisaatmiskulude hüvitamine poolte kokkuleppel, kusjuures kuni 10 eurose suuruse tagastamiskulu kannab Ostja (VÕS § 194 lg 4).

5.5.

Kauba tagastamisel posti teel vastutab Ostja tagastatava kauba piisava pakendamise eest. Selleks peab Ostja järgima vastava teenusepakkuja poolseid juhendeid ja nõudeid.

5.6.

Lepingust taganemisõiguse kasutamiseks peab Ostja tagastama kauba originaalpakendis. Toote pakend peab olema kahjustamata ja toode kasutamata/taas suletavas pakendis.

5.7.

14 kalendripäevane tagastamisõigus ei kehti toodete puhul, mis on valmistatud tellija isiklikke vajadusi arvestades või tellija esitatud tingimuste kohaselt (nn tellimustooted) (VÕS § 53 lg 4).

6.

Pretensiooni esitamine

6.1.

Müüja võtab vastu pretensioone lepingutingimuste mittevastavuse kohta 6 kuu jooksul alates kauba Ostjale üleandmisest. Pretensiooni esitamise aluseks on ostutšekk.

6.2.

Kauba puuduse ilmnemisel peab Ostja hiljemalt kahe kuu jooksul sellest Müüjat teavitama ehk esitama pretensiooni (VÕS § 220 lg 1).

6.3.

Müüja ei rahulda pretensioone, kui kauba puudus on tingitud toote valest kasutamisest või toote kulumisest.

7.

Muud tingimused

7.1.

Müüjal on õigus tellimuse alusel sõlmitud müügilepingust taganeda, kui Ostja ei ole arvet õigeaegselt tasunud.

7.2.

Müüjal on õigus muuta käesolevaid lepingutingimusi ühepoolselt ilma, et tal oleks kohustust teatada sellest kirjalikult e-keskkonna vahendusel Ostjatele.

7.3.

Kui Ostja on esitanud tellimuse enne tingimuste muutmist, siis kehtivad tema müügilepingule tellimise hetkel määratud lepingutingimused.

7.4.

Müüjal on õigus mistahes ajal teha E-poe hindades ja ostu-müügi tingimustes muudatusi ilma Ostjaid sellest eelnevalt teavitamata.

7.5.

Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude eest või kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

7.6.

Ostja ja Müüja vahel seoses E-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Müüja vastab Ostja kaebustele ja pretensioonidele elektronposti teel hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.

7.7.

Müüja klientide isikuandmed ja andmed Ostja poolt sooritatud tellimuste kohta on konfidentsiaalsed ning neid kasutatakse ainult tellimuste täitmiseks. Andmed edastatakse vaid Omniva või Itella SmartPost tellimuste täitmiseks.

Soovin olla personaalmeditsiini teemadega kursis:

klienditugi

+372 56 955 121 : Tööpäeviti 10:00-17:00 : Facebook ja sõnumid: Facebook/medikeep.ee