Avalikud sotsiaalvaldkonna meetmed aastatel 2018-2019

Teave availkkusele

  • Ettevõte on saanud toetust SA Innove taotlusvoorust: 2.2.1 ATV jooksev Väiketoetus uudsete lahenduste väljatöötamiseks ja elluviimiseks sotsiaalvaldkonnas (hoolekandeteenused) – 12.06.2018-31.12.2019
  • Meede: 2014-2020.2.2.1 Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused
  • Perioodil:01.08.2018 – 01.01.2019

Projekti lühikirjeldus: Tööturu sihtgrupile personaalmeditsiini digitaalse otsustustoe rakenduse analüüs ja pilotiseerimine.

MediKeep OÜ projekti eesmärk on esiteks inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule suundumise või tööturul jätkamise toetamine. Teiseks erivajadusega inimese toimetuleku toetamine tööturule suundumisel või tööturul jätkamise võimekuse suurendamine läbi personaalmeditsiini otsustustoe rakenduse tervisesubjektile endale (inimese tervisekäitumise suunamine ja otsustustugi kasutajale).
Käesoleva projekti eesmärgiks on laiendada olemasoleva kodumaise startupi ja rakenduse MediKeep kasutusvaldkonda. Testida võimaliku ärimudeli loomist ja turu valmisolekut personaalmeditsiinile. Analüüsida ning prototüüpida personaalmeditsiini võimalikkust Eesti eraturul.

  • Toetuse summa: 39 928,75 eurot
  • Projekti nr: Projekt nr 2014-2020.2.02.18-0095

Ettevõte on saanud toetust EAS taotlusvoolus: Innovatsiooniosak
Perioodil 09.04.2018 – 31.08.2018
Projekti lühikirjeldus: Projekti sisuks on genotüpiseerimisteenuse planeerimine ja testimine Eesti Geenivaramu (EGV) tuumiklabori ja ettevõtte MediKeep OÜ vahel. Projekti käigus testitakse läbi ja defineeritakse tehnilised tingimused laboriteenuseks, alates analüüside kodeerimisest kuni genotüpiseeritud toorandmete tekkimiseni.

 

  • Eesmärk: oli testida genotüpiseerimise laboriteenust ja omandada teadmised DNA toorandmete töötlemisest.
  • Tulemus: eesmärgid saavutati 100% ja projekt lõppes juba 2018. juulis.
  • Fondi nimetus: Innovatsiooniosak
  • Toetuse summa:  3 762,66 eurot.

Soovin olla personaalmeditsiini teemadega kursis:

klienditugi

+372 56 955 121 : Tööpäeviti 10:00-17:00 : Facebook ja sõnumid: Facebook/medikeep.ee