Personaalmeditsiin kujutab endast tervishoiuteenust, milles kasutatakse inimese nõustamiseks süstemaatiliselt kõiki teadaolevaid terviseandmeid, mis kirjeldavad inimese tervist lähtuvalt geneetika, inimese käitumise ja väliskeskkonna vahelistest seostest.

„Praktikas annab personaalmeditsiin arsti ja patsiendi käsutusse täiustatud otsusetoe tööriistad koos tegevusjuhistega, mis aitab oluliselt täpsemini keskenduda tulevikuriskide juhtimisele, mitte tagajärgede likvideerimisele,“ selgitas sotsiaalministeeriumi e-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsler Ain Aaviksoo. „Personaliseeritus tähendab seda, et soovitusi andes või terviseriske hinnates tegeletakse patsiendiga individuaalselt, mitte üldise keskmise ravisoovituse järgi. E-tervise võimalusi iga inimese individuaalsete tervise- ja geeniandmete analüüsiks rakendatakse olemasoleva meditsiiniteadmise taustal. Ennetustegevuste planeerimisel, näiteks diabeediga seoses, tuleks enam tähelepanu pöörata eeskätt kõrgenenud päriliku riskiga inimestele. Ühe ja sama haiguse ravi erineb samuti geneetilistest eripäradest sõltuvalt. Ka patsiendi roll kasvab, sest inimene ise saab oma eluviisi korrigeerida just oma individuaalseid riske ja eelistusi arvestades,“ lisas Aaviksoo.

Personaalmeditsiin tähistab …
… individuaalsete geeni- ning tervise- ja raviandmete põhjal arvutusliku analüüsiga leitud individuaalsete riskide tõenäosustele ning otsusetoe soovitustele toetuvat
haiguste ennetust, diagnostikat ja ravi.
Personaalmeditsiinile toetuva tervishoiu eesmärgiks on preventiivse, prognoosiva ja inimesi kaasava lähenemise ulatuslikum juurutamine tervishoius.

Personaalmeditsiini väljunidud:

Olulisel kohal personaalmeditsiinis on farmakogeneetika (PGx)

Õige ravim. Õigel ajal. Õiges kohas.

Farmakogeneetika uurib, milline mõju on geneetilistel mutatsioonidel ravimite metabolismile. Farmakogeneetiliste testide abil saab kindlaks teha, millised ravimid ja kui suur doos on patsiendi jaoks parim. Teadmata patsiendi geneetilist informatsiooni, kirjutatakse sageli välja ravimeid, mis ei mõju. Eriti on see probleemiks vähi, Alzheimeri, artriidi, diabeedi ravi puhul. Praegu kasutusel olevate ravimite sobivust hinnatakse populatsiooni keskmiste põhjal, kuid kuna kõigi inimeste DNA on erinev, on tõenäoline, et standardne ravimidoos ei sobi vähemalt pooltele inimestele.[1] Personaalmeditsiini abil saab vältida probleeme, mis tekivad nendest erinevustest.

Nutrigenoomika

Ehk ka toitumisgenoomika uurib inimese genoomi, toitumise ja tervisenäitajate vahelisi suhteid. On teada, et teatud toitude sobivusel või mitte sobivusel vastavalt indiviidi genoomile on oluline roll näiteks vananemisel, kehakaalus või ka vähi eri vormide tekkel. See on alles väga uus ja arenev teadusharu, kuid juba täna on võimalik esimesi ennetavaid või korrigeerivaid tegevusi teha.  Näiteks on võimalik geenidest välja lugeda erinevate ainete omastamise kohta: kohv (kofeiin), geneetiline baas vitamiinide ja mineraalide omastamiseks (peamiselt folaat ja B-tüübi vitamiinid), soolad, suhkrud ja rasvad. Eriti täpse tulemuse dieedi sobivuse suhtes saaksime, kui lisaksime lisaks inimese geenide uurimisele ka kõhubakterite genoomi ehk mikrobioomi uuringud, lisaks vereanalüüsile. Selline kombinatsioon annab tänapäeva meditsiiniteaduses kõige täpsemad tulemused, kuid neid ei tohiks teha ühekordselt, vaid peaks ka ajas muutumist jälgima (mikrobioom + vereanalüüs). Kahjuks selliste analüüside kombinatsioon on veel väga kallis, kuid muutub tehnoloogia ja hinna suhete arenemisel aina kättesaadavamaks kõigile.

Loe veel:
Geenivaramu FB leht
Sotsiaalministeerium
Huvitaja. Personaalmeditsiin ja Novaatori terviseteemad. (audio)
SM. Personaalmeditsiin ja e-tervise arendusplaanid. (PDF)
Vikipeedia
Nutrigenoomika (eesti keeles)
Nutrigenomics (Wikipedia)

RELATED POSTS

Soovin olla personaalmeditsiini teemadega kursis:

klienditugi

+372 56 955 121 : Tööpäeviti 10:00-17:00 : Facebook ja sõnumid: Facebook/medikeep.ee